MESLEKİ DENETİM.COM WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

 

SİTEYE ERİŞİMİNİZDEN VEYA SİTEYİ KULLANIMINIZDAN ÖNCE LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. SİTEYE ERİŞMEKLE VEYA SİTEYİ KULLANMAKLA, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. EĞER BU ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAK İSTEMEZSENİZ, SİTEYE ERİŞMEYEBİLİR VEYA SİTEYİ KULLANMAYABİLİRİSİNİZ VE BÖYLE BİR KULANIMA BAŞLADIYSANIZ KULLANIMI DERHAL DURDURMALISINIZ. SİTE YÖNETİCİLERİ, BU SÖZLEŞMEDE HER ZAMAN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR VE BU DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMENİN SİTEYE KONULMASIYLA DERHAL YÜRÜRLÜK KAZANIR. SİZ BU DEĞİŞİKLİKLERDEN HABERDAR OLMAK AMACIYLA PERİYODİK OLARAK SÖZLEŞMEYİ GÖZDEN GEÇİRMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ VE SİTEYE DEVAM EDEN ERİŞİMİNİZ VEYA DEVAM EDEN SİTEYİ KULLANIMINIZ DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMEYİ KESİN OLARAK KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

 

1- www.meslekidenetim.com  adresinden Web Sitemiz içerisinde yer alan içerik genel bilgilendirme amaçlı verilmiştir. Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Bunların bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site sorumlularının,
içeriği sağlayan yazarların ve Site Yöneticilerinin sorumlu tutulması söz konusu değildir. Benzer şekilde web sitesi üzerinden üçüncü web sitelerine verilen bağlantılardaki bilgiler de ilgili siteleri bağlar. Bunlar üzerindeki bilgilerin ve malzemenin www.meslekidenetim.com  Web Sitesi ile ilişkisi yoktur.
Bu siteye girmekle tüm bu üstte yazdığımız koşulları kabul etmiş sayılacaksınız. Eğer etmiyorsanız, lütfen sitemizden ayrılınız.

 

2- Web Sitemiz üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, . Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Site Yöneticilerimiz, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı www.meslekidenetim.com dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı, içerik, reklam, ürün veya diğer materyalde www.meslekidenetim.com ‘dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Sitemiz,  bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 

3- www.meslekidenetim.com sitesinde kullanılan her türlü e-kitap, makale, yazı ve içeriğin telif hakları bölüm kaynağında belirtilen eser sahiplerine aittir. Bazı eserlerin telif sahipleri ile görüşme yapılmak suretiyle izin alınmış; bazıları içinde girişimlerde bulunulmuş fakat telif sahiplerine ulaşamama gibi sebepler gözönünde bulundurularak (kitap, eser, döküman vb.) yine de yayına konulmuştur. Sonuç itibarıyla tüm sayfalarımızda alıntı yaptığımız kaynaklar özenle belirtilmiş, telif sahiplerinin (bu noktadaki) haklarına riayet edilmeye çalışılmıştır. Bu noktada kendilerine ulaşamadığımız yazar/yayınevi sahiplerinden bilhassa bize ulaşmalarını rica ediyoruz.

 

4- Sitenin forum, yorum vb. gibi alanlarına girilen her türlü mesaj, sahibinin sorumluluğundadır.
Sitemizde, diğer şahıs/kurumları lekeleyen iftira nitelikli sözler, müstehcenlik içeren yazı, resim vb. kullanma, şiddet içeren yazı ve materyal (resim vb.) kullanımı kesinlikle yasaktır. Şikayet durumunda bunu yapan ziyaretçilerimiz bu şartlar dahilindeki yasal mevzuatlara dahildirler.

 

5- Site masraflarının (host+domain+kaynaklar) karşılanması için sitemizin muhtelif yerlerinde reklam gösterimi yapılmaktadır. Reklamlar site prensiplerine bağlı kalınarak filitrelenmekte, aykırı reklamlar gösterime tabi tutulmamaktadır. Google'dan aldığımız reklamlarda tüm filtrelemelere rağmen zaman zaman bizim farkedemediğimiz fakat sizlerin farkettiği kültürümüze ters reklamlar çıktığında lütfen bizi reklam adresi (Örn: www.siteismi.com) ile birlikte uyarınız!

 

6- KULLANICI, web sitemizin indirilmeye ( download ) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan sitemiz sorumlu değildir.  www.meslekidenetim.com site yöneticileri, web sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya web sitesi yoluyla indirilen ( download edilen ) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

 

7- Kullanıcı, web sitemizin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. www.meslekidenetim.com isimli sitemiz siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ" sağlamaktadır ve web sitemiz hakkında veya web sitemiz yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. www.meslekidenetim.com  yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI 'nın sorumluluğundadır.

 

8 www.meslekidenetim.com , web sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Sitemiz, kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

 

9- KULLANICI, web sitemize erişimi ve web sitemizi kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. www.meslekidenetim.com web sitesi,  hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

 

10- Web Sitesinde yer alan her türlü haber, bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde Sitemiz tarafından garanti edilmemektedir.

 

11- KULLANICI, www.meslekidenetim.com web sitemiz üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletemez.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.

www.meslekidenetim.com

Site Yönetimi